آخرین پروژه ها
درب اتوماتیک رستوران شیوا


کارشناسان فروش شرکت درتک پس از یازدید و اندازه گیری دقیق همچنین ارائه مشاوره و اطلاعات در محل پروژه رستوران شیوا در تهران و عقد قرارداد ساخت درب اتوماتیک شیشه ایی مورد درخواست مشتری را به واحد تولید شرکت ارسال و بعد از مراحل ساخت سازه درب مورد نظر به محل اجرا ارسال و در کمتر از یک روز کاری توسط کارشناسان فنی شرکت درب اتوماتیک نصب و تحویل داده شد.

درب اتوماتیک پاساژ پرسپولیس


پس از بازدید و اندازه گیری دقیق کارشناسان شرکت درتک از محل اجرای پروژه مجتمع تجاری پرسپولیس تهران برآورد قیمت و عقد قرارداد مراحل تولید و ساخت سازه درب اتوماتیک خاص پروژه آغاز و ظرف گذشت چند روز پس از ارسال سفارش مشتری همزمان با زمان تحویل آن اکیپ فنی و نصب شرکت درتک در کمتر از دو روز کاری با موفقیت نصب و تحویل گردید.

سیستم هوشمند برج ونوس


پس از بررسی کارشناسان فروش شرکت درتک در مورد نوع نیاز مشتری در مجتمع تجاری اداری ونوس تهران و طراحی چندین طرح مختلف از نوع سازه درب آن و در نظر گرفتن سیستم مکانیزه تشخیص خودرو هوشمند در درب اتوماتیک مورد نیاز مراحل ساخت آن آغاز و پس از ارسال سازه درب به محل پروژه نصب درب در کمتر از دو روز کاری با موفقیت انجام پذیرفت.

درب ضدگلوله صرافی سینا


کارشناسان شرکت درتک پس از مشاوره و اندازه گیری دقیق از محل پروژه و همچنین ارائه مشاوره و اطلاعات در محل پروژه و توجه به اهمیت میزان امنیت صرافی سینا و عقد قرارداد ساخت درب ضدگلوله مورد نظر را به واحد تولید شرکت ارسال و بعد از ساخت سازه درب به محل اجرا ارسال و در کمتر از یک روز کاری درب اتوماتیک نصب و تحویل داده شد.
فروشگاه اینترنتی
تماس بگیرید